شرکت ساخت لوازم خانگی میگل
Let us know

لازم به ذکر است ، میگل محصولات خود را به دو صورت مونتاژ و تولید داخل عرضه میکند که دارای قیمت اقتصادی و مناسبی برای سبد خانواده می باشد. از جمله محصولات پرفروش و محبوب میگل می توان به انواع چای ساز میگل ، کتری برقی ، زودپز برقی ، اتو ، سرخ کن ، پلوپز ، فن هیتر برقی ، مخلوط کن ،همزن کاسه دار ، آبمیوه گیری اشاره کرد. به طوریکه چای ساز ۰۷۰ میگل ، با همان کیفیت چای ساز ۰۷۰ فلر معرفی شده است. سنجه کیش ، جهت اطمینان از کیفیت محصولات خود ، ضمانت محصولات میگل را از ۱۲ ماه به ۶۰ ماه افزایش داده است.

لازم به ذکر است ، [میگل](https://dekomaj.com/product-brands/migel "میگل") محصولات خود را به دو صورت مونتاژ و تولید داخل عرضه میکند که دارای قیمت اقتصادی و مناسبی برای سبد خانواده می باشد. از جمله محصولات پرفروش و محبوب میگل می توان به انواع [چای ساز میگل](https://dekomaj.com/product-brands/migel "چای ساز میگل") ، کتری برقی ، زودپز برقی ، اتو ، سرخ کن ، پلوپز ، فن هیتر برقی ، مخلوط کن ،همزن کاسه دار ، آبمیوه گیری اشاره کرد. به طوریکه چای ساز ۰۷۰ میگل ، با همان کیفیت چای ساز ۰۷۰ فلر معرفی شده است. سنجه کیش ، جهت اطمینان از کیفیت محصولات خود ، ضمانت محصولات میگل را از ۱۲ ماه به ۶۰ ماه افزایش داده است.
2
0
1
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft